KLATKA SCHODOWA

Klatka schodowa jest nieodłącznym elementem wszystkich rodzajów budynków, wykluczając budynki parterowe. Rozróżnia się klatki schodowe wewnętrzne i klatki schodowe zewnętrzne. Schody, usytuowane na zewnątrz budynku i nieposiadające zabudowy mogą służyć przemieszczaniu się po piętrach, nie są jednak traktowane jak zewnętrzna klatka schodowa.