Opieka techniczna

Jesteśmy gotowi przedstawić  skonkretyzowaną ofertę spełniającą Państwa oczekiwania w zakresie zagospodarowania i zarządzania  nieruchomościami.


  • Kompleksowa opieka techniczna nad nieruchomością.
  • Utrzymanie części wspólnych oraz elementów wyposażenia budynku w stałej sprawności technicznej.
  • Bieżąca kontrola stanu sprawności i zlecanie do realizacji napraw i konserwacji.
  • Odbiór i plombowanie liczników wody.
  • Prowadzenie na bieżąco książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące tego typu nieruchomości.
  • Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach, usterkach itp. i przekazywanie ich do dalszej realizacji.
  • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.
  • Dokonywanie odbiorów technicznych zrealizowanych robót.