Załatwianie ugody z wierzycielami właściciela

Wierzyciel ma do wyboru dwie drogi dochodzenia swojej wierzytelności od dłużnika: polubowną oraz drogę przymusowego wyegzekwowania należności tj. skierowanie sprawy do sądu, a następnie do komornika - dużo bardziej nieprzyjemną i stresującą dla osoby zadłużonej.

 

Przez ugodę strony wzajemne wprowadzają ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie, albo by uchylić istniejący spór. Przepisy o ugodzie nie zawierają wymagań co do formy, tak więc forma ugody jest dowolna.