Stała obsługa techniczna

Jesteśmy gotowi przedstawić skonkretyzowaną ofertę spełniająca Państwa oczekiwania w zakresie zagospodarowania i zarządzania nieruchomościami.

  • Kompleksowa obsługa techniczna,
  • Utrzymanie części wspólnych oraz elementów wyposażenia budynku w stałej sprawności technicznej,
  • Bieżąca kontrola stanu sprawności i zlecanie do realizacji napraw i konserwacji,
  • Odbiór i plombowanie liczników wody,
  • Prowadzenie na bieżąco książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące tego typu nieruchomości,
  • Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach, usterkach itp. i przekazywanie ich do dalszej realizacji,
  • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
  • Dokonywanie odbiorów technicznych zrealizowanych robót.