Odzyskiwanie zobowiązań od najemców

Państwa najemca od jakiegoś czasu nie płaci należnego zobowiązania? Słowa nie działają, a nerwy sięgają zenitu. Niesumienny najemca, który uchyla się od płacenia umówionego czynszu, to prawdziwa zmora wynajmujących. Dlatego warto zostawić tą sprawę profesjonalistom.

 

Firma Business Home udziela firmom oraz osobom prywatnym pomocy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez firmy jak i Klientów indywidualnych.