Likwidacja obciążeń na hipotekach

Firma Business Home zajmuje się likwidacją obciążeń na hipotekach, które wymagają przejścia długiej procedury.

Dla sądów lub banków nie ma symbolicznych hipotek i czy chodzi o złotówkę, czy o milion złotych procedura wykreślenia jest taka sama.

Co jest potrzebne do takiej likwidacji ?

Wymagana jest taka sama forma jak dla dokumentu o wpis hipoteki, a więc oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki zawierające podpisy dwóch osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu banku, a także pieczęć banku.